På østsiden av Kvænangsfjellet og i tindene ligger enda snøen helt ned til skogen.
I lavlandet ned mot fjorden begynner grønn fargen å trå fram.
Når bjørkeløvet står irrgrønn mot hvite tinder er fjorden på sitt vakreste.