Skogsbekken har åpnet seg og danser sin ferd ned mot havet -
men det fryser til langs kantene på natten i tidlige mai døgn