Mot fjordisen

Lillestrømmen midt i bildet - Indre Kvænangen